Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikat

Uwaga! Uruchomiona została dla Państwa bankowość internetowa dostępna na stronie www.pbsgostyn.pl -> Logowanie -> eBankNet lub bezpośrednio na stronie https://ebank.pbsgostyn.pl.

W razie problemów prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 18:00 pod numerami HelpDesk Bankowości Elektronicznej 65 572 50 27, 65 572 20 37.

Dotychczasowa strona bankowości elektronicznej https://e.bsgora.pl została zachowana w formie pasywnej, nie ma możliwości dokonywania operacji, pełni ona funkcję archiwum dla Klientów, gdzie można pobrać historię konta sprzed 11.03.2022 roku. Do archiwalnej strony pozostaje możliwość logowania się z wykorzystaniem dotychczasowych środków dostępu.

W przypadku problemów z dostępem do bankowości elektronicznej archiwalnej klientów byłego Banku Spółdzielczego w Górze https://e.bsgora.pl prosimy o kontakt pod numerem 65 543 23 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 17:00.